Erdem Sevinç SMMM
ERDEM SEVİNÇ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

HAKKIMDA

Image of someone
 • Adı Soyadı

  Erdem Sevinç
 • Email

  smmm@erdemsevinc.com
 • Adres

  Maslak Mh. Taşyoncası Sk. 
  Maslak 1453 Sitesi T4A Bl. No:73 Sarıyer, İstanbul
 • Doğum Tarihi

  28 Eylül 1991
 • GSM

    +90 542 598 07 71
 • Faks

    +90 212 231 13 34
 • Tel

        +90 212 801 75 11

 

Erdem Sevinç olarak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini, 2018 yılında kendi büromu açarak siz değerli müşterilerime sunmaya başladım. Next-Gen teknolojik bir muhasebe bürosu olarak sizlere daha hızlı, daha şeffaf ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyorum. 

 

2015 yılı Temmuz ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 15 Haziran 2015 tarihinde Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik LTD.ŞTİ.‘nde stajıma başlayıp, stajyer denetçi olarak çalıştım. 2017 yılı Mart ayında Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Bölümünde yüksek lisans(Master Derecesi) öğrenimini tamamladım.

 

Master tezi "TRAKTÖR İŞLETMELERİNDE HEDEF MALİYETLEME UYGULAMALARININ KULLANIMI: BİR ÖRNEK UYGULAMA" konusunda proje değerlendirme çalışması yaptım. 1 Ocak 2016 tarihinde başlattığım resmi mesleki stajımı tamamlamın ardından SMMM Yeterlik Sınavını başarıyla vererek SMMM ruhsatı almaya hak kazandım ve bireysel olarak kendime ait büromu açmak suretiyle serbest meslek faaliyetine başladım.

 

 

 

 

 

Erdem Sevinç olarak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini, 2018 yılında kendi büromu açarak siz değerli müşterilerime sunmaya başladım. Next-Gen teknolojik bir muhasebe bürosu olarak sizlere daha hızlı, daha şeffaf ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyorum. 

 

2015 yılı Temmuz ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 15 Haziran 2015 tarihinde Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik LTD.ŞTİ.‘nde stajıma başlayıp, stajyer denetçi olarak çalıştım. 2017 yılı Mart ayında Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Bölümünde yüksek lisans(Master Derecesi) öğrenimini tamamladım.

 

Master tezi "TRAKTÖR İŞLETMELERİNDE HEDEF MALİYETLEME UYGULAMALARININ KULLANIMI: BİR ÖRNEK UYGULAMA" konusunda proje değerlendirme çalışması yaptım. 1 Ocak 2016 tarihinde başlattığım resmi mesleki stajımı tamamlamın ardından SMMM Yeterlik Sınavını başarıyla vererek SMMM ruhsatı almaya hak kazandım ve bireysel olarak kendime ait büromu açmak suretiyle serbest meslek faaliyetine başladım.

 

 

 

 

EĞİTİM VE İŞ

EĞİTİM

İŞ

 • 2018

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  3568 Sayılı Meslek Kanunu Uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

 • 2015-2018

  Stajyer Denetçi ve Stajyer Bağımsız Denetçi

 • 2016

  İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı

  10 İşçiden az ve Az Tehlikeli Derece

SMMM YETERLİLİK SONUÇLARI

Finansal Muhasebe

0%
60%

Finansal Tablolar Analizi

0%
100%

Maliyet Muhasebesi

0%
85%

Sermaye Piyasası Mevzuatı

0%
88%

Muhasebe Denetimi

0%
77% Complete

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

0%
65%

Hukuk

0%
80%

Meslek Hukuku

0%
50%

YORUMLAR

Lorem Ipsum dolor sit amet.

Cicero

Cicero

Lorem Ipsum

HİZMETLER

E-DEFTER HAKKINDA BİLGİ

Aşağıdaki metinde e-defter ile ilgili genel bilgiler ve başvuru süreçleri anlatılmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.(http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html) Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir: • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları, • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları, • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır. 04/04/2014 tarihinde yayımlanan Başvuru kılavuzu ile kağıt başvurular kaldırılmış olup, e-Defter uygulamasına elektronik başvuru imkânı getirilmiştir. Elektronik Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf Elektronik Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız. http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf e-Defter başvurusu için tıklayınız. https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ

Aşağıdaki metinlerde Kamu SM ile ilgili bilgi ve başvuru süreçleri anlatılmaktadır. Elektronik sertifikalar, nüfüs cüzdanı, sürücü belgesi veya diğer kimlik belgeleri gibi kişinin kimliğini ispatlaması için elektronik ortamda kullanılan elektronik dosyalardır. Sertifikalar X.509 standardına uygun olarak üretilir ve bu standartla uyumlu olan web tarayıcılarına, akıllı kartlara ya da token'lara yüklenebilir. 5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulur. Bir elektronik sertifikanın nitelikli olması için aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir: • Sertifikanın nitelikli elektronik sertifika olduğuna dair bir ibare, • Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke adı, • İmza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgileri, (Ad, soyad ve T.C. kimlik no bilgileri) • Elektronik imza oluşturma verisine karşılık gelen imza doğrulama verisi, (açık anahtar) • Sertifikanın geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri, (Kamu SM sertifikalarının geçerlilik süresi, sertifika üretildiği anda başlar, tam 3 yıl sonra biter.) • Sertifikanın seri numarası, • Sertifika sahibi diğer bir kişi adına hareket ediyorsa bu yetkisine ilişkin bilgi, (Kamu SM sertifikaları için geçerli değilidir.) • Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya diğer kişisel bilgileri, (Kamu SM sertifikaları için geçerli değilidir.) • Varsa sertifikanın kullanım şartları ve kullanılacağı işlemlerdeki maddî sınırlamalara ilişkin bilgiler, (Sertifikaların kullanım şartlarına ilişkin Sertifika Uygulama Esasları belgesinin internet adresi her sertifika içerisine kodlanmıştır. Maddi sınır bilgisi, üçüncü tarafların isterlerse dikkate alabilecekleri bir sınırlama olup, başvuru sahibi son kullanıcının talebine göre 0 TL, 1000 TL, 10000 TL, 50000 TL ya da sınırsız olabilmektedir.) • Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifikada yer alan bilgileri doğrulayan güvenli elektronik imzası. (Her sertifika üzerinde Kamu ESHS imzası bulunmaktadır.) Kamu Sertifikasyon Merkezinden yararlanmak için iki farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz: 1. Nitelikli Elektronik Sertifika 2. Mali Mühür 1. Nitelikli Elektronik Sertifika ÖNEMLİ: İlk defa Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusunda bulunacak kurumların kullanacakları uygulamalar mevzuat gereği E-imza Uyum Değerlendirme denetiminden geçmelidir. Kamu SM den ilk defa Nitelikli Elektronik Sertifika talebinde bulunacak ya da sipariş açtıracak kurumların yapacakları işlemler aşağıdaki gibidir. Başvuru adımlarına tıklanıldığında her adımda yapılması gereken işlemlerle ilgili detaylara ulaşılabilir. İlk defa NES almak için başvuru yapacak kurumların; Kurumsal Taahhütname ve E-İmza Sorumlusu Taahhütnamesi' nin kurumda imza yetkisi olan üst yetkili tarafından ıslak imzalı olarak imzalanmış, kaşelenmiş ve kurum mührü atılmış olarak taratılmış hallerinin, FRM.01.03_09 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Listesi' nin Excel formatındaki (.xls veya .xlsx uzantılı)halinin yetkilendirilmiş Kurum e-imza sorumlusu tarafından ıslak imzalı olarak imzalanmış, kaşelenmiş ve mühürlenmiş olarak hazırlanıp taratılıp, bilgi@kamusm.gov.tr adresine tek bir eposta içerisinde kurum e-imza sorumluları tarafından gönderilmesi, asıllarının ise TÜBİTAK KAMU SM Gebze adresine gönderilmesi gerekir. Kurumsal Taahhütname ve E-İmza Sorumlusu Taahhütnamesi için tıklayınız. http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/formlar/FRM.01.02_04_E_IMZA_SORUMLUSU_TAAHHUTNAMESI.pdf FRM.01.03_09 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Listesi için tıklayınız. http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/formlar/FRM.01.03_09_NITELIKLI_ELEKTRONIK_SERTIFIKA_BASVURU_LISTESI.xlsx Kamu SM, FRM.01.03_09 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Listesi'nde belirtilen kişilerin e-posta adreslerine başvurularını yapacakları e-posta’ yı gönderir. Kurum Personelinin geçerli bir Nitelikli Elektronik Sertifikası yoksa, başvurusunu ıslak imzalı başvuru arayüzünden tamamlayıp, çıktısını alıp ıslak imzalı olarak Kurum e-imza sorumlusuna teslim eder veya posta yolu ile Kamu SM’ ye kendisi iletir. Başvuru süreci için tıklayınız. http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/talimatlar/TAL-01-01_05_ISLAK_IMZALI_BASVURU_ARAYUZU_TALIMATI.pdf Islak imzalı NES Başvuru Formlarını Kamu SM' ye posta yolu ile gönderilir. Kamu SM' ye ulaşan ıslak imzalı, e-imzalı veya e-onaylı NES Başvuru Formlarına istinaden Nitelikli Elektronik Sertifikalar üretilerek kurye ile personellerin başvuru formunda bildirdiği adreslerine gönderilir. Kişinin kendisine kimlik teyidi sonucunda teslim edilir. Üretilen sertifikalar kuruma faturalandırılır. Kurum yasal süreç içerisinde Kamu SM Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından (Banka Şubeleri, İnternet Şube, Mobil Şube) vergi kimlik numarası ile sorgulama yaparak ilgili ödemeyi hesaba yatırır. Kamu SM tarafından belirlenen fiyatlandırma listesini görmek için tıklayınız. http://www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp 2. Mali Mühür Mali Mühür Sertifikası için buraya tıklayarak(https://mbireysel.kamusm.gov.tr/nb.go) mali mühür sertifikası adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olursunuz. E-Fatura Uygulama ve E-Defter Uygulama başvuruları ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır. Alınan Mali Mühür Sertifikası her iki uygulamada da kullanılabilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son ekranında verilen bilgilere göre ödemeler gerçekleştirilir. (Ödemeler Kamu SM Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından/Banka Şubeleri/ İnternet Şube/Mobil Şube’den vergi kimlik numaranız sorgulama yaparak gerçekleştirilecektir. Ödeme bilgilerinizi ayrıca başvuru barkodunuz ile de teyit edebilirsiniz.) Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır. ÖNEMLİ: Müşterinin kendisinin temin ettiği HSM cihazı kullanılmak isteniyorsa, sertifika yerinde gözetim ve denetim ile cihaza yüklenir. HSM’nin sunucu bağlantısı ile birden fazla bilgisayarda işlem yapılabilir. Cihazınız hazır ise, cihaza mali mühür sertifikası yükleme işlemleri ve Kamu SM tarafından belirlenen ücret bilgileri fiyatlandırma listesini görmek için tıklayınız. http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp Kurumların HSM Cihazı Tercih Etme Sebepleri; • İmzalama işleminin birden fazla kişi tarafından ve farklı bilgisayarlardan yapılması, • Dağıtık şube yapısı olması ve bu şubelerden de e-fatura kesilmesi, • Dakikada 120 ve üzeri e-fatura kesilmesi. Sertifika, üretimi tamamlandıktan sonra, iletişim adresine gönderilir. Sertifikanın teslimi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir: 1. Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır. 2. Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir. 3. Akıllı Kart Okuyucu ve fatura ile birlikte paketlenir. 4. Paket imza yetkilisine kurye aracılığı ile iletilir. 5. İmza yetkilisinin herhangi bir nedenden dolayı (işten ayrılması, adreste bulunamaması, vefat etmesi vb.) teslim alamaması durumunda vekalet verilen başka birine teslim edilebilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir. 2013 Ağustos tarihinden itibaren üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında firmalar, Sertifika PİN işlemleri için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler –Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, PİN/PUK bilgisi butonuna tıklayarak ulaşabilir. 2013 Ağustos tarihinden önce üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında PİN/PUK bilgisi, ilgili firmaya Parola Zarfı ile gönderilmiştir. Parola zarfının sorumluluğu tamamen ilgili firmaya aittir. Kayıp olması ya da PIN kodunun değiştirilmesi ve hatırlanmaması gibi durumlarda Kamu SM sorumlu tutulamaz.

E-FATURA HAKKINDA BİLGİ

Aşağıdaki metinlerde e-fatura ile ilgili bilgi ve başvuru süreçleri anlatılmaktadır. Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru işlemi elektronik imza araçları (tüzel kişiler için MALİ MÜHÜR, gerçek kişiler için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA ya da için MALİ MÜHÜR) ile elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu başvuru işlemi öncesinde mükelleflerin elektronik imza araçlarını temin etmiş olmaları gerekmektedir. Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler aşağıda yer alan belgeleri Başkanlığımıza göndererek yazılı olarak "mali mühür başvurusu"nda bulunmalıdırlar. Mükellefler mali mühürlerini temin ettikten sonra elektronik ortamda e-fatura başvurusunu gerçekleştirmelidirler. Online mali mühür başvurusu yapamayan kurumların mali mühür başvuru belgelerini "Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) - Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir. e-Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz: 1. Özel Entegrasyon Yöntemi 2. Entegrasyon Yöntemi 3. E-Fatura Portal Yöntemi 1.Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan entegrasyon: Özel Entegrasyon Yöntemi Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Özel entegrasyon izni için başvuran mükelleflerin testleri devam etmekte olup, testlerini başarı ile tamamlayarak Başkanlık’tan özel entegrasyon izni alan kurumlar "www.efatura.gov.tr" internet adresinden yayınlanmaya başlanmıştır. e-Fatura Uygulamasının teknik özellikleri ve entegrasyon standartları “e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu” ve eklerinde yer almaktadır. Özel entegrasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda yer almaktadır. Özel Entegratörlük Başvurusu İçin Gerekli Belgeler - Özel Entegrasyon Başvuru dilekçesi, - Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi", (ulaşmak için tıklayınız) http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/e-FaturaBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.pdf - Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi", (ulaşmak için tıklayınız) http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf - Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi), - Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, - Test tanım formu, (e-fatura paketi için tıklayınız.) http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip - Bilgi İşlem Sistem Raporu, (imzalı ve paraflı) (e-fatura paketi için tıklayınız.) http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) iş sürekliliğine ilişkin detaylı bilgiler içermelidir. BİS raporu Özel entegrasyon kılavuzu incelenerek ve içerik kontrol listesinde belirtilen maddeler (ulaşmak için tıklayınız http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/BisRaporuIcerikKontrolTablosu.pdf ) dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 2. Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu: Entegrasyon Yöntemi Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. e-Fatura Uygulamasının teknik özellikleri ve entegrasyon standartları “e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu - v1.3”nda yer almaktadır. e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndereceklerdir. Test sistemi için Entegrasyon test tanım formu ve BİS raporlarının online gönderimi için tıklayınız. https://test.efatura.gov.tr/entegrasyonbasvuru/BasvuruWS_SSL.jsp Canlı sistem için Entegrasyon canlı tanım formunun online gönderimi için tıklayınız. https://portal.efatura.gov.tr/entegrasyonbasvuru/BasvuruWS_SSL.jsp TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler bu bölümden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak gönderebilirler. Doldurulan BİS Raporu ve Test Tanım Formu Başkanlığımız tarafından kontrol edilir. Test Tanım Formu ve BİS Raporu uygun bulunan mükelleflere entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilecek ve test hesapları tanımlanacaktır. Test Tanım Formu ve BİS Raporu’nda eksiklik ve/veya hata olan mükelleflere hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi için başvuru formunda belirtilen e-posta adresine elektronik posta gönderilir. Hata ve/veya eksiklikleri giderilen test tanım formu ve BİS raporu yeniden aynı yöntemle entegrasyon işlemleri bölümünden Başkanlık sistemine gönderilir. 3. GİB tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB Portal: E-Fatura Portal Yöntemi E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz. GİB Portal yönteminin kullanımı ile ilgili detaylar “e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu” nda yer almaktadır. e-Fatura Test Portalına giriş yapmak için tıklayınız. https://test.efatura.gov.tr/efatura/login.jsp e-Fatura Canlı Portalına giriş yapmak için tıklayınız. https://portal.efatura.gov.tr/efatura/login.jsp Daha ayrıntılı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu.pdf Bu üç entegratörden herhangi birine Elektronik Başvuru yapmak için tıklayınız. https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-ARŞİV HAKKINDA BİLGİ

Aşağıdaki metinlerde e-arşiv uygulaması ile ilgili bilgi ve başvuru süreçleri anlatılmaktadır. 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. e-Arşiv Uygulamasına iki farklı yöntem ile başvurulabilir: 1. Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru 2. e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru 1. Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 2. e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükellefler,“e-Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda belirtilen belgeler ile birlikte “Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla başvuracaklardır. e-Arşiv Başvuru Kılavuzuna erişmek için tıklayınız. http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.2.pdf

TÜRMOB: E-Belge Uygulamaları Rehberi (E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlandı. 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur. e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur. Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Flaziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların şevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur. REHBERİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/6b058524-72d8-48f5-8324-9736ef685867

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)

KAYNAK: http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2019/10/vuk-509-.pdf Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) yayımlanmıştır. Tebliğ’de; e-fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-serbest meslek makbuzu e-müstahsil makbuzu e-gider pusulası e-bilet e-sigorta komisyon gider belgesi e-sigorta poliçesi e-döviz alım-satım belgesi e-dekont uygulamaları ile ilgili açıklamalarda ve düzenlemelerde bulunulmuştur. Tebliğ’de yer alan düzenlemeler ve açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir: — 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. — Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerin ise geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur. — e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. — e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur. — Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar. — Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar. — Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir. — Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. — Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir. — Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. — E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.

BÜLTENLER

Blog Images

The new brand identity

January 30, 2017

Lorem ipsum dolor amet, consectetur they adipisicing elit. Inventore adipi except...

İLETİŞİM

Hizmetler bölümünde yazan konular ile ilgili ücretsiz danışmanlık ve muhasebe hakkında genel bilgi almak için aşağıdaki kutucukları doldurarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Size yanıt verebilmek adına geri dönüş sağlayabilmem için e-mailinizi yazarsanız sevinirim.

 • ADRES

  Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4A No:73 Sarıyer, İstanbul

 • İLETİŞİM

  smmm@erdemsevinc.com
  +90 212 231 13 00

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

  Hafta içi: 09:00-18:00

© 2021 Copyright Rida all right reserved. Designed and developed by eren bostan